Pohjolalla on paljon annettavaa

Euroopan poliittinen kartta on muuttunut EU:n ja Naton laajenemisen myötä. Miten muutokset vaikuttavat Pohjoismaihin ja pohjoismaiseen yhteistyöhön? Lukioille ja muille toisen asteen oppilaitoksille suunnatussa oppimateriaalissa käsitellään Pohjolan uusia haasteita. Toivomme, että aineistosta olisi iloa opettajille ja että se innostaisi nuoria keskustelemaan.

Kirja soveltuu käytettäväksi esimerkiksi yhteiskuntaopin, historian, maantiedon ja äidinkielen opetuksessa. Sitä voidaan käyttää myös eri oppiaineita yhdistävissä projekteissa. Kirja on julkaistu skandinaavisilla kielillä (ruotsi, norja, tanska) sekä suomeksi ja islanniksi.

Kirja koostuu tieto-osuudesta, keskusteluartikkeleista sekä Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon viiden viimeisimmän voittajan kirjallisuusnäytteistä ja esseistä. Teos tarjoaakin oivan lähtökohdan keskustelulle Pohjoismaiden roolista ja tulevaisuudesta.

Toimitus

Lyhyt esittely, pdf

Koko kirja, pdf

 

© Informasjonsavdelingen, Nordisk Råd & Nordisk Ministerråd, København 2004