Det sägs att

det sista man lär sig på ett främmande språk är namnen på djur och växter. Speciellt fiskarnas namn varierar kraftigt även mellan närt besläktade språk. Vi har utarbetat en ordbok, som innehåller 89 fiskars namn på de nordiska språken - inklusive färöiska. Dessutom får du veta vad fiskarna heter på engelska, franska, tyska och latin.
 Alfabetiseringen av ordlistan styrs av latin.  Är du osäker på de vetenskapliga namnen kan du använda vårt bildgalleri som utgångspunkt. Klickar du på bilden av en fisk får du veta vad den heter på olika språk.
 Från både ordboken och bildgalleriet kan du gå till upplysningar (på danska) om de olika arternas utbredning och det kommersiella utnyttjandet av arten. Du får uppgifter om fiskarnas och skaldjurens näringsvärde, eventuell giftighet och mycket annat. Du kan också lära dig att bedöma fiskarnas färskhetsgrad och utnyttja andra källor för fiskkunskap i Danmark. Du hittar även ett omfattande länkbibliotek till danska undervisningsresurser.

Denna service ges av Nordiska ministerrådet.          

Uppdaterad 20. 02. 2003