Gå til startside Gå til ordbog Gå til billedopstilling Gå til Fakta om fisk (på dansk)
Blåmusling
   
Mytilus edulis - Familie: Mytilidae
 
Fangstperiode

FÆ:
ÍS: 
NO: 
SE: 
FI:
D:
ENG:
FR:

Kræklingur 
Kræiklingur 
Blåskjell 
Blåmussla 
Sinisimpukka 
Miesmuschel 
Blue mussel 
Moule commune

 
Blåmuslingen kan fiskes året rundt.

 

 
 Fangstmetoder


Blåmuslingen kaldes også pælemusling og er noget af en vitaminbombe. Den er rig på A, B, C og D vitamin samt på -pro-teiner og mange sunde mineralsalte. Nogle enkle og få forholdsregler skal overholdes, når man spiser blåmuslinger. De skal være friske, og skallerne skal i ubehandlet stand være lukkede. Efter -kogning skal de, som ikke åbner sig, kasseres.
  Udnyttelse

Kendetegn

   
Blåmuslingens skal er næsten trekantet. Skallens farve er blålig hos ældre eksemplarer og brunlig hos de yngre. På indersiden er den forsynet med et perlemorslag. Blåmuslingen er et vel-smagende og sundt skaldyr. Inden kogningen fjernes "skægget", som sidder lige i åbningen af muslingen.
  Tilberedning

Størrelse

 
Blåmuslingen kan blive op til 100 mm lang.
   
Levested

  Næringsværdi pr 100 g

 Energi  384 kJ
 Protein  14,4 g
 Kulhydrat  3,3 g
 Fedt  2,2 g
Blåmuslingen lever på lavt vand ned til 10 meters dybde. Den er uhyre hårdfør og tåler store variationer i temperatur og saltholdighed samt længere tids udtørring - dvs. tilpasset levestedet i tidevandszoner. Blåmuslingen fæstner sig til pæle, sten eller plantevækst, og på store banker sidder muslingerne ofte i lag. I mange lande i Europa "dyrkes" muslinger med held.
 
Udbredelse

   
 Føde

  Blå-/pælemusling

Muslingen lever af mikroskopisk plankton.
 
Danske fangster i 1995: 107.377 tons.
Kønsmodning

   
Blåmuslingen er særkønnet, og æg og sæd gydes i vandet om foråret. Når den er 1 år gammel, gyder den mellem 5 og 10 -millioner æg. Blåmuslingen kan blive op til 15 år gammel.
   
 
Gå til startside Gå til ordbog Gå til billedopstilling Gå til Fakta om fisk (på dansk)