G til startside G til ordbog G til billedopstilling G til Fakta om fisk (p dansk)
Brisling
   
Sprattus sprattus - Familie: Clupeidae
 
Fangstperiode

F:
S: 
NO: 
SE: 
FI:
D:
ENG:
FR:

Brislingur 
Brislingur 
Sprot 
Vassbuk, skarpsill 
Kilohaili 
Sprotte 
Sprat 
Sprat

 
Brislingen må fanges året rundt.
 
 Fangstmetoder


Brisling kaldes også skarpsild. Forekomsten af brisling varierer uhyre meget fra år til år. For eksempel var Nordsøbestanden af 1-årige brislinger i 1989 50 gange større end be-standen af 1-årige fisk i 1986. Biologerne mener, at dårligt vejr er den værste synder i forhold til antallet af brisling, da æggene ikke får lejlighed til at udvikle sig i fred.
  Udnyttelse


Fiskemel og fiskeolie.

Kendetegn

   
Brislingen minder meget om silden, hvad farve og form angår. Imidlertid kan man altid identificere den ved at føle på bugen, hvor skællene sidder som små savtakker - deraf navnet skarpsild. Både brislingens skæl og øjne er større end sildens. Små brislinger er populære i England, hvor de saltes hele, og derefter steges. Røget brisling er en delikatesse i det meste af Europa. Efter manges mening, er smagen ikke så ram som sildens. Brislingen benyttes også i mindre udstrækning som industrifisk til produktion af fiskemel og olie.
  Tilberedning

Størrelse

 
Brislingens størrelse er fra 12 til 16 cm.
   
Levested

  Næringsværdi pr 100 g

 Energi  685 kJ
 Protein  16,8 g
 Kulhydrat  0,0 g
 Fedt  10,5 g
Brislingen lever fra Nordnorge til Middelhavet. I 1970'erne -top-pede fiskeriet i Nordsøen, Kattegat og Skagerrak, hvorved arten nærmest blev udryddet.
Selv om det er en saltvandsfisk, lever brislingen i brakområder i f.eks. Østersøen og tolererer et saltindhold helt ned til 4 promille. Brislingen er en stimefisk. Den lever fra overfladen og helt ned til 150 meters dybde.
 
Udbredelse

   
 Føde

  Brisling

Føden består af dyreplankton.
   Danske fangster i 1995: 258.151 tons.
Kønsmodning

   
Brislingen starter allerede gydningen i januar og fortsætter helt frem til juli. Hunnen gyder op til 15.000 æg pr. gydning. Æg-gene svømmer frit rundt i vandet og klækker efter en uges tid. Kun en brøkdel af brislingesmåfiskene overlever denne periode. Først når brislingen er 3 år gammel er den kønsmoden.
   
 
G til startside G til ordbog G til billedopstilling G til Fakta om fisk (p dansk)