Gå til startside Gå til ordbog Gå til billedopstilling Gå til Fakta om fisk (på dansk)
Havørred
   
Salmo trutta - Familie: Salmonidae
 
Fangstperiode

FÆ: 
ÍS: 
NO: 
SE: 
FI:
D:
ENG:
FR:

Síl/eyrriði 
Sjóbirtingur 
Sjøørret 
Öring 
Taimen, meritaimen 
Öring 
Sea trout 
Truite d´Europe
 
Havørreden i yngledragt er fredet overalt fra 16. november til 15. januar. Udover denne totalfredning findes lokale begrænsninger.
 
 Fangstmetoder


Denne art findes i tre former: Bækørred, sø-ørred og havørred. Bækørreden lever hele sit liv i ferskvand og er meget stationær inden for et om-råde på 5 m2. Søørreden minder i levevis meget om havørreden, men har ferskvandet som op-vækstområde. Havørreden opfører sig næsten som laksen og vandrer fra ferskvand ud i havet, når den er et par år gammel.
  Udnyttelse

Kendetegn

   
Havørreden adskiller sig fra laksen ved at have en mere kompakt krop og en tykkere halerod. Kødet er meget velsmagende og svært at skelne fra laks. Dets røde farve skyldes det røde -farvestof fra krebsdyrene, som den æder.
  Tilberedning

Størrelse

 
Mindste fangstmål er 40 cm. Havørreden bliver sjældent over 100 cm lang og 15 kg tung. Dog blev der i 1960 i Det kaspiske Hav fanget en havørred på mere end 50 kg. Ørreden vokser langsomt, mens den lever i ferskvand, og først når den lever i saltvand, eksploderer væksten.
   
Levested

  Næringsværdi pr 100 g

 Energi  465 kJ
 Protein  20,0 g
 Kulhydrat  0,0 g
 Fedt  3,3 g
Når havørreden er et par år gammel, forlader den ferskvandet og vandrer ud til havet. Havørreden lever nær kysterne, hvor-imod laksen kan krydse have og tilbagelægge store afstande.
 
Udbredelse

   
 Føde

  Havørred

I ferskvand består havørredens føde af smådyr og insekter. I havet lever den af rejer, brisling, sild, tobiser og andre småfisk. Forøvrigt indtager havørreden nogen føde i gydeperioden i modsætning til laksen.
   Danske fangster i 1995: 80 tons.
Kønsmodning

   
Havørreden gyder normalt flere gange i sit liv i modsætning til laksen. Gydeperioden er fra oktober til januar. Under -vandringen fra havet op til ferskvandsgydepladsen anlægger havørreden parringsdragt. Den gyder op til 10.000 æg på nogle få dage og vender derefter tilbage til havet.
   
 
Gå til startside Gå til ordbog Gå til billedopstilling Gå til Fakta om fisk (på dansk)