G til startside G til ordbog G til billedopstilling G til Fakta om fisk (p dansk)
Hummer
   
Homarus gammarus - Familie: Nephropidae
 
Fangstperiode

F: 
S: 
NO: 
SE: 
FI:
D:
ENG:
FR:

Hummari
Humar
Hummer
Hummer
Hummeri
Hummer
Lobster
Homard
 
Hummeren fiskes kun i sommermånederne i Danmark, og den er ofte bifangst ved garnfiskeri. Rognhummeren er altid fredet i Limfjorden.
 
 Fangstmetoder


Hummeren har en pudsig måde at vokse på; det sker ved, at den skifter skal. Igennem det første leveår skifter den op til 6 gange, mens ældre hummere kun skifter skal én gang om året. Når en hummer mister kloen, vokser en ny ud igen. Når hummeren koges, skifter den farve fra blåsort til rød.
  Udnyttelse

Kendetegn

   
Hummere varierer meget i farven. Normalt er de blåsorte, men nogle er grønlige - ja, selv hvidlige arter findes. Hummeren har to store klosakse. Tidligere blev det påstået, at man kunne skelne en europæisk hummer fra en amerikansk (Homarus americanus) på den venstre klosaks, som på den europæiske art var større end den højre. Det har imidlertid vist sig ikke at passe. Under halen sidder halefødderne. Hannens forreste halefødder er stive, og hunnens er bløde. Hummeren betragtes som havets "tournedos" med sit lækre hvide kød. Imidlertid er det bedst at undgå at spise hummeren lige efter den har skiftet skal, da kødet så er noget vandet. Hummer er en meget dyr spise.
  Tilberedning

Størrelse

 
Det mindste fangstmål er: I Nordsøen 24 cm i fuld længde, i Skagerrak og Kattegat 22 cm i fuld længde og i Østersøen, -bælterne og Øresund 21 cm i fuld længde, men den kan blive op til 60 cm og i sjældne tilfælde veje 5-6 kg.
   
Levested

  Næringsværdi pr 100 g

 Energi  396 kJ
 Protein  19,6 g
 Kulhydrat  0,8 g
 Fedt  1,3 g
Hummeren lever på dybder mellem 2 og 40 meter på klipper eller stenrev. Om sommeren lever den på lavt vand og om -vinteren på større dybder. En hummer vokser relativt langsomt, og væksten er afhængig af vandtemperaturen. Hvis denne -overstiger 22 grader, dør den.
 
Udbredelse

   
 Føde

  Hummer

Hummeren indtager kun føde om natten, og den lever af ådsler, bunddyr og i visse tilfælde af egne artsfæller. Hvis vandtemperaturen kommer under 5 grader, indtager den ingen føde.
 
Danske fangster i 1995: 27 tons.
Kønsmodning

   
Hummeren er først kønsmoden, når den er 7-8 år gammel. Hannerne skifter skal i juli-august, og hunnerne en måned senere, derefter finder parringen sted. Sæden overføres til en sædlomme hos hunnen, og først et år senere sker æglægningen.
   
 
G til startside G til ordbog G til billedopstilling G til Fakta om fisk (p dansk)