Gå til startside Gå til ordbog Gå til billedopstilling Gå til Fakta om fisk (på dansk)
Regnbueørred
   
Salmo gairdneri - Familie: Salmonidae
 
Fangstperiode

FÆ: 
ÍS: 
NO: 
SE: 
FI:
D:
ENG:
FR:

Ælabogasíl
Regboga-silungur
Regnbueørret
Regnbåge
Kirjolohi
Regenbogen forelle
Rainbow trout
Truite-arc-en-ciel

 
Regnbueørred fås fra dambrug hele året rundt, men den bedste kvalitet fås i august og september.
 
 Fangstmetoder


Regnbueørreden stammer oprindelig fra Nord--amerikas vestkyst, hvor den hedder "steel-head". Allerede i 1880'erne blev arten udsat i europæiske floder, åer og søer, men først i 1950'erne slog dambrugsproduktionen rigtigt igennem. Danmark er i dag verdens største -producent af opdrættede regnbueørreder.
  Udnyttelse

Kendetegn

   
Det rødviolette bånd på siden af fisken har givet regnbue-ørreden sit navn. Både på ryggen, siden og endog på halen har den sorte pletter. Det er en delikat fisk med rødligt, fast kød. Den rødlige farve skyldes det røde farvestof i fiskens favorit-spise: Skaldyr.
  Tilberedning

Størrelse

 
Der er intet mindste fangstmål. Den normale maximale stør-relse og vægt er 70 cm og 9 kg. Danmarksrekorden på 8,5 kg blev sat i 1993.
   
Levested

  Næringsværdi pr 100 g

 Energi  569 kJ
 Protein  18,5 g
 Kulhydrat  0,0 g
 Fedt  6,7 g
På grund af sin gode tilpasningsevne er regnbueørreden med succes udsat overalt i verden. Denne art er slet ikke så følsom som sine artsfæller ørred og laks over for lave vandtemperaturer og urent vand. Regnbueørreden er meget velegnet til op-dræt, fordi den vokser hurtigt. Inden for de sidste 10 år er det med held lykkedes at opdrætte regnbueørreder i havbrug - denne saltvandsform minder meget om laks (Salmo salar).
Lystfiskere nyder godt af, at ørreder fra såvel dambrug som havbrug slipper løs.
 
Udbredelse

   
 Føde

  Regnbueørred

Ålekvabben lever hovedsagelig af orme, snegle, krebsdyr og fiskeyngel.
   Der findes ingen tilgængelige oplysninger om danske fiskeres landinger af regnbueørred/-laks.
Kønsmodning

   
Hannen bliver kønsmoden, når den er 1-2 år gammel, og hunnen et år senere. I frie vande foregår gydningen fra marts til maj, og i dambrug kan man selv regulere, hvornår ørreden skal gyde.
   
 
Gå til startside Gå til ordbog Gå til billedopstilling Gå til Fakta om fisk (på dansk)