Gå til startside Gå til ordbog Gå til billedopstilling Gå til Fakta om fisk (på dansk)
Skærising
   
Glyptocephalus cynoglossus - Familie: Pleuronectidae
 
Fangstperiode

FÆ: 
ÍS: 
NO: 
SE: 
FI:
D:
ENG:
FR:

Lálla
Langlúra
Mareflyndre, smørflyndre
Rödtunga
Mustaeväkampela
Rotzunge
Witch
Plie cynoglosse

 
Skærising må fanges hele året.
 
 Fangstmetoder


Skærisingen har en giftig pig ved siden af gattet. I områder, hvor skærisingen fanges i større stil, ses ældre fiskere med deforme fingre, der skyldes mange års stik fra skærisingens pig.
  Udnyttelse

Kendetegn

   
Skærisingen er ru på overfladen ligesom skrubben, men kan især kendes på den karakteristiske langstrakte krop, den lige sidelinie og dens ensartede farve. Den optræder ofte som bifangst i rejetrawl. Den er en god spisefisk, men forhandles sjældent i fiskebutikkerne. I Sydeuropa betragtes dansk skær-ising som en af de bedste spisefisk. I Japan spises dansk skær-ising tørret.
  Tilberedning

Størrelse

 
Mindste fangstmål er 28 cm. Den normale maximale størrelse og vægt er 60 cm og 2,5 kg.
   
Levested

  Næringsværdi pr 100 g

 Energi  441 kJ
 Protein  17,7 g
 Kulhydrat  0,0 g
 Fedt  4,0 g
Skærisingen lever på blød bund i dybder fra 35 meter helt ned til 1500 meter. Modsat mange andre fiskearter lever ungfisken på dybere vand end den ældre.
 
Udbredelse

   
 Føde

  Skærising

Skærisingen lever mest af bunddyr som f.eks. tanglopper, -muslinger og slangestjerner.
   Danske fangster i 1995: 897 tons.
Kønsmodning

   
Gydningen finder sted fra marts til september. Når yngelen måler ca. 50 mm, søger den ned til dybder på 250 meter.
   
 
Gå til startside Gå til ordbog Gå til billedopstilling Gå til Fakta om fisk (på dansk)