Gå til startside Gå til ordbog Gå til billedopstilling Gå til Fakta om fisk (på dansk)
Skalle
 
Rutilus rutilus - Familie: Cyprinidae
 
Fangstperiode
    GB: Roach
    D: Plötze, Rotauge
    F: Gardon, guidon blanc
 
Skallen må fanges året rundt med visse lokale begrænsninger.
 
 Fangstmetoder


Skallen er den mest almindeligt forekom-mende fisk i danske søer. I "Zoologia danica" fra det forrige århundrede hedder det: "Skallen har sine Steder ikke ringe økonomisk Betydning som Føde for Fattigfolk, saasom i det sydøstlige Rus-land, hvor der i Det sorte Hav aarligt fanges 100 Millioner og i Det kaspiske Hav endog 300-400 Millioner".
  Udnyttelse

Kendetegn

   
Skallen er en slank fisk. Rygfinnen begynder lidt foran en -lodret linie gennem basis af bugfinnerne. Kroppen er dækket af store skæl. Farven varierer. Ryggen er blågrå eller brunlig, siderne er sølvskinnende. Skallen er en kedelig spisefisk med mange små ben. Lystfiskere benytter kun skallen som agn, da den totalt mangler egenskaben kampgejst.
  Tilberedning

Størrelse

 
Der findes intet mindste fangstmål. Der er visse lokale be-grænsninger. Den normale maximale størrelse og vægt er 50 cm og 2,5 kg. Den danske rekord er 2 kg, sat i 1992.
   
Levested

  Næringsværdi pr 100 g

 Energi  515 kJ
 Protein  17,8 g
 Kulhydrat  0,0 g
 Fedt  5,6 g
Skallen lever som stimefisk overalt i fersk- og brakvand og foretrækker grus- og sandbund. Pudsigt nok har fiskene i en -stime ofte samme størrelse. Om vinteren trækker stimerne ud til dybe rolige vandområder.
 
Udbredelse

   
 Føde

  Skalle

Unge skaller lever af alger og plankton, mens de ældre fisk lever af krebsdyr, insekter, orme, småfisk og fiskeæg. Skallen spiller en vigtig rolle som føde for f.eks. aborre og gedde.
   Danske fangster i 1995: 26 tons.
Kønsmodning

   
Skallen er kønsmoden, når den er 3 år gammel. Skallerne gyder i store stimer på lavt vand i perioden maj og juni, hvor hunnen lægger op til 250.000 små, klæbrige æg, som hannen straks befrugter.
   
Gå til startside Gå til ordbog Gå til billedopstilling Gå til Fakta om fisk (på dansk)