G til startside G til ordbog G til billedopstilling G til Fakta om fisk (p dansk)
Torsk
 
Gadus morhua - Familie: Gadidae
 
Fangstperiode
F: 
S: 
NO: 
SE: 
FI:
D:
ENG:
FR:

Toskur 
orskur 
Torsk, skrei 
Torsk 
Turska 
Dorsch 
Cod 
Moru

 
Torskens kød bliver løsere i de varme perioder, hvor den tager mest føde til sig, modsat om vinteren og i gydeperioderne om foråret. En gammel regel siger, at man af samme grund kun skal spise torsk i måneder med "r" i. Bestanden af torsk blev stabiliseret i 1980'erne via EU's kvoteordninger. Det har vist sig, at kvoten blev sat for højt, således at torskebestanden nu er truet. Man var for optimistisk med hensyn til artens reproduktion.
 
 Fangstmetoder


I 1983 udgjorde torsken 30% af den totale fiske-ressource i Nordatlanten, men siden da er bestanden faldet drastisk.
  Udnyttelse

Kendetegn

   
Torsken skifter farve efter dens levested (f.eks. bliver den ildrød på stenet bund), men alle arter har en lys sidelinie. Desuden har de overbid og en skægtråd, hvorpå der sidder sanseceller, som gør dem i stand til at registrere, om der er føde i nærheden. Kødet er hvidt og saftigt.
  Tilberedning

Størrelse

 
Mindste fangstmål for torsk er 35 til 40 cm. I henhold til loven skal eksemplarer under dette mindstemål sættes ud igen. Den maximale størrelse og vægt er 180 cm og 52 kg, men nu om stunder fanges dog langt mindre eksemplarer. Den danske rekord er sat i 1984 og var på 30,5 kg, og den til alle tider største torsk, der er landet, vejede 96 kg, var 2 meter lang og blev fanget i 1895 i staten Massachusetts, U.S.A.
   
Levested

  Næringsværdi pr 100 g

Torskefilet,rå  Torkserogn,rå  Torskelever,rå
 Energi 349 kJ  569 kJ  2634 kJ
 Protein  19,2 g  23,9 g  5,1 g
 Kulhydrat  0,0 g  1,5 g  1,0 g
 Fedt  0,6 g  3,6 g  66,6 g
Torskens levevis er afhængig af, hvor den færdes. Den kan leve på lavt vand ved kysten og på stor dybde. Torsken er en decideret koldtvandsfisk, der om sommeren undgår de lav-vandede kystområder, hvor vandet er for varmt. De nordligste arter vandrer i forbindelse med gydningen op til 1000 km. Der er seks store torskestammer, hvoraf bestanden i Nordsøen er én af dem.
 
Udbredelse

   
 Føde

  Torsk

Torsken er en altædende rovfisk. Den lever af såvel artsfæller som andre fisk så som tobis, brisling og sild samt af skaldyr, ja selv store krabber sluger den uden at tygge skjoldet.
   Danske fangster i 1995: 78.333 tons
Kønsmodning

   
Torsken bliver kønsmoden, når den er mellem 2 og 12 år -gam-mel, afhængig af hvor den lever. En voksen hunfisk kan lægge op til 9 millioner æg, som klækkes efter 2 til 4 uger. Som noget meget specielt svømmer hannen og hunnen sammen under gydningen, hvorved sperma og æg hurtigt blandes. Dette betyder, at klækningsprocenten er en af de højeste for fisk. Torskens maximale alder er på 25 år.
   
 
G til startside G til ordbog G til billedopstilling G til Fakta om fisk (p dansk)