G til startside G til ordbog G til billedopstilling G til Fakta om fisk (p dansk)
Ål
   
Anguilla anguilla - Familie: Anguillidae
 
Fangstperiode

F: 
S: 
NO: 
SE: 
FI:
D:
ENG:
FR

llur 
ll 


Ankerias 
Aal 
Eel 
Anguille

 
Gulålen fanges fra april til oktober og blankålen om efteråret, inden den starter sin færd mod Sargassohavet.
 
 Fangstmetoder


Ålens livscyklus er stadig omgivet med megen mystik. Det er endnu ikke lykkedes at fange en af de voksne ål på deres lange færd over Atlanten til gydepladserne i Sargassohavet.
Der er stor forskel på gulål og blankåls udseende. Tidligere troede man, at der var tale om to forskellige arter, men i dag ved man, at der kun findes én art i Europa.
  Udnyttelse

Kendetegn

   
Ålelarver er glasklare og pilebladsformede. Fra Sargassohavet føres de af Golfstrømmen til Europa på deres 2-årige færd. I kystfarvandene ud for Europa forvandles de til glasål, hvorefter de søger ind i fjorde, vandløb og søer.
Under opvæksten kaldes ålen gulål på grund af den gullige bugside. Når ålen er mellem 6 og 16 år gammel, sker der en stor ændring af dens udseende. Hovedet bliver smallere, øjnene større, og farven ændres fra at være gul til at være sølvskin-nende. Nu kaldes den for blankål. Om efteråret vandrer blank-ålen tilbage til ynglepladserne i Sargassohavet. Ålen er en ud-mærket spisefisk med hvidt, fast kød. De store eksemplarer har ret fedt kød. I Danmark er røget og stegt ål nogle af vore nationalretter.
  Tilberedning

Størrelse

 
Mindste fangstmål for ål er 35 cm. Hanblankål bliver op til 50 cm lange og hunnerne op til 100 cm. Den maximale vægt er 3,5 kg.
   
Levested

  Næringsværdi pr 100 g

 Energi  1377 kJ
 Protein  19,1 g
 Kulhydrat  0,0 g
 Fedt  27,7g
Ål, der lever i brakvand, er overvejende hanål, mens ål i søer oftest er hunål. Fangsten af både gulål og blankål i Østersøen og Nordsøen er reduceret med 75% gennem de sidste 20 år. I Danmark er fangsterne dog "kun" halveret. Den farligste -periode for ålen er i glasålstadiet, hvor den er sårbar, mens den vandrer op i floderne. I Frankrig, Spanien og Marokko er glasål en delikatesse, der spises som snack efter en tur i frituregryden. Men heldigvis har man også fået øjnene op for at benytte glasålene til opdræt. Opdrættere i Danmark har succes med ålen.
 
Udbredelse

   
 Føde

  Ål

Ålen jager kun om natten. Den lever af småfisk, rejer, frøer, krebsdyr og snegle.
   Danske fangster i 1995: 840 tons.
Kønsmodning

   
Når ålen har nået blankålstadiet, svømmer den ud i havet for at gentage færden til Sargassohavet. Den kønsmodnes undervejs. Så vidt man ved, gyder ålen ingen andre steder end i Sargasso-havet.
   
 
G til startside G til ordbog G til billedopstilling G til Fakta om fisk (p dansk)